Istoricul Parohiei Lețcani 2

Istorie Ianuarie 12, 2013

Comuna Leţcani este situată la o distanţă de 15 km Vest de Municipiul Iaşi pe drumul E 583 ce leagă Iaşi-ul de Tg. Frumos, fiind implicată într-un amplu proces de continuă dezvoltare pe toate planurile: administrativ, economic şi estetic.

Suprafaţa administrativă a comunei este de 5855 ha teren, din care 4998 ha teren agricol, şi are o populaţie de peste 7000 de locuitori.

Se învecinează la Nord cu localitatea Româneşti, la Est cu localităţile Rediu şi Valea Lupului, la S-E cu localitatea Miroslava, la Sud cu localitatea Horleşti, iar la Vest cu localitatea Dumeşti şi are în componenţă patru sate: Leţcani, Bogonos, Cogeasca şi Cucuteni.

Comuna Leţcani cu satele componente, apare amintită pentru prima dată în documentele istorice din sec. XIV-XV, centrul comunei datând din anul 1516.

În comună sunt patru şcoli şi patru grădiniţe majoritatea amenajate la standarde europene. Educaţia a jucat dintotdeauna un rol important pentru locuitorii acestei zone, având în vedere faptul că aşa cum rezultă din Anuarul  General al Instituţiilor Publice, Şcoala din Cucuteni a fost înfiinţată din anul 1865 cu un număr de 30 de elevi, în casa “Margheoalei de pe deal”, în realitate pe numele ei Maria Iacob Petrariu. Aici au învăţat toţi copiii din Leţcani, Bogonos, Cucuteni, Cogeasca, până în anul 1880, când s-a înfiinţat Şcoala din Leţcani, care în prezent dispune de două corpuri de clădiri recent renovate cu 18 săli de clasă, sală de sport, bibliotecă şi diferite laboratoare.

Ca activităţi economice se evidenţiază industria uşoară şi comerţul, iar specific zonei sunt: cultura cerealelor, a viţei de vie şi a pomilor fructiferi precum şi creşterea vitelor. Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea şi unele fabrici, unde sunt angajaţi locuitori ai comunei, după cum ar fi: VEGA - fabrica de cartoane; HELKAS – fabrica de fasonat fier; CARPATBETON – fabrică de betoane şi chiar una de piese pentru maşinile de spălat automate.

Leţcani-ul nu duce lipsă de obiective turistice, astfel că enumerăm:

  1. Popasul Turistic “Gabriel”, aflat la şoseaua naţională (E 583);
  2. Biserica “Schimbarea la Faţă” din satul  Cucuteni, construită în jurul anului 1777;
  3. Barajul de la Cucuteni cu 113 ha luciu de apă, înconjurat de un mirific peisaj, oferit de pădurea Dumbrava, dealul Holm şi satul Cogeasca;
  4. Biserica ROTONDA din satul Leţcani, fiind unică în România, ca arhitectură, a fost construită de boierul Constantin Lupi de Balş în 1790, după un plan circular. Din punct de vedere architectonic biserica se încadrează se încadrează în stilul neoclasic apărut la sfârşitul veacului al XVIII-lea ;
  5. Site arheologic în satul Leţcani, localizat în vatra satului, la 100 m de biserică pe terasa, aşezare cu ceramică aparţinând culturilor Cris şi ceramicii lineare cu capete de note musicale;
  6. Sărăturile din Valea Ilenii, reprezintă o rezervaţie floristică de soluri saturate. Aici se regăsesc câteva asociaţii halofile (specifice solurilor sărăturoase) "Champhorosma annua" si "Artemisietum maritime", care dau frumuseţe peisajului.

Nucleul satului Leţcani a fost în jurul bisericii vechi, “Rotonda de Leţcani”, încă din anul 1790, iar treptat satul s-a extins. În anul 1825 în partea de vest, iar după anul 1910 sunt aduşi locuitori din judeţul Neamţ şi Fălticeni.

O nouă dezvoltare demografică a satului s-a petrecut în perioada postrevoluţionară a anilor 1990-2000, perioadă în care populaţia urbană ieşeană se retrage în mediul rural, astfel că se construiesc noi case pe teritoriul  comunităţii.

În jurul anilor 2010 numărul de familii a crescut atât de mult încât la marile sărbători creştine credincioşilor le era absolute imposibil să participle la slujbele religioase în Biserica Rotonda, care este relativ mică raportat la numărul de credincioşi actual.

În acest context, majoritatea credincioşilor îşi dau seama de faptul că în sat mai este nevoie de construirea unei biserici, de aceea la iniţiativa unor fii ai satului (P.C. Pr. Nicolae Dorneanu; D-l col. (rz) Emil-Teofil Bălteanu şi Stelian Turcu), şi ai unor membrii din Consiliul Parohial al bisericii “Sf. Dumitru” ROTONDA, Consiliul Local al comunei Leţcani prin Hot. 61/2010 “aprobă, în principiu, amplasamentul unui nou ansamblu bisericesc pe teritoriul comunei”, acesta fiind în T 11, Parcela 762, 763, 764/2 (domeniul public).

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei prin şedinţa Permanenţei Centrului Eparhial Iaşi din data de 27 februarie, prin Decizia 150/2011 aprobă ca începând cu data de 1 martie să se înfiinţeze o nouă parohie în localitatea Leţcani cu hramul « Înălţarea Domnului », prin divizarea Parohiei  « Sf. Dumitru » ROTONDA.

Noua Parohie Leţcani II, cu hramul „Înălţarea Domnului” are două posturi de preot (paroh şi preot 2) şi două sectoare distincte care acoperă împreună 2/3 din vechea parohie (în partea dinspre Tg. Frumos).

Tot această Decizie Mitropolitană mai stipulează că „preotul II va avea un sector distinct şi va fi ocupat de preotul 2 al fostei parohii, dar până la construirea locaşului de cult, acesta îşi va continua activitatea pe schema Parohiei „Sf. Dumitru” Leţcani I, fiind salarizat de la această parohie.

La data de 1 iunie este numit primul preot paroh, în urma unui concurs de dosare, în persoana P.C. Pr. Bortaş Iliuţă-Gabriel, fost secretar al Protopopiatului Hârlău, iar slujba de instalare a preotului a fost organizată de fiii satului în colaborare cu Consiliul Local şi s-a ţinut pe terenul viitoarei biserici parohiale, în data de 24 iunie 2011.

În data de 29 iulie 2011 s-a înfiinţat un Comitet de Iniţiativă format în mare parte din fii ai satului Leţcani, care au început alături de preotul paroh să demareze lucrările proiectului conceput de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

Preotul numit a început să slujească Sf. Liturghie pentru prima dată, în data de 01. 08. 2011, pe scena de lemn, aflată în curtea Dispensarului Vechi (Tarlaua 11, Parcela 762, 763, 764), care va deveni amplasamentul viitoarei biserici parohiale.

S-au făcut demersurile necesare, ca terenul amintit mai sus să îndeplinească condiţiile legale, fiind înscris în domeniul public al Comunei Leţcani, fapt pentru care, la inițiativa domnului STELIAN TURCU, primar al comunei, membrii Consiliului Local prin Hot. 54/2011, în data de 26 august 2011 au aprobat cu Titlu Gratuit acest teren Parohiei Leţcani II, cărora se aduce un cuvânt de mulţumire pentru că au dus la îndeplinire acest vis al leţcănenilor .

Au început săpăturile temeliei pentru a se construi un Paraclis provizoriu chiar în aceeaşi lună, materialele fiind procurate de la M-rea Coşula, cu sprijinul  Preacuviosului Pr. Protos. Calinic Chirvase, iar manopera construcţiei a fost efectuată de o echipă de meşteri din com. Fărcaşa, jud. Neamţ, condusă de d-l Simionescu Dan. La îndemnul fiilor satului, printre care se evidențiază d-na Rodica Onofrei,  mai multe societăţi comerciale au donat diverse materiale de construcţii, dar cu toate acestea costurile au fost destul de mari, astfel încât mai multe familii de enoriaşi sau implicat la realizarea acestui proiect, ocazie cu care s-au ridicat în rândul ctitorilor  domnul colonel (rz) Emil-Teofil Bălteanu (fiu al satului) şi domnul jr. Turcu Stelian, primar al Comunei Leţcani.

Paraclisul a fost construit pe o structură din lemn cu plăci de OSB, tencuit cu tencuială decorativă pe exterior, iar în interior a fost placat cu lambriu din lemn de brad.

S-a construit şi o catapeteasmă sculptată, lucrată în lemn de tei de către d-l Marcel Potoroacă din satul Bogonos, com. Leţcani pe care s-au montat patru icoane împărăteşti, lucrate în doar două săptămâni de zile de d-na pictor Mădălina Reuţ, din Suceava.

Corpurile de iluminat care împodobesc interiorul Paraclisului au fost aduse din Ucraina, iar încălzirea în pardoseală a fost executată de o firmă de renume în acest domeniu cu sediul în com. Valea Lupului.

Clopotul în greutate de 100 kg fabricat la S.C BLOTOR S.A, donat de fam. Turcu Gabriela şi Stelian – primar al comunei, precum şi toaca (donată de fam. Irimiţa Constantin şi Nicoleta) au fost puse şi ele într-o frumoasă clopotniţă confecţionată de un membru al Comitetului de Iniţiativă, în persoana d-lui ing. Constantin Dram.

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, dar şi prin sprijinul mai multor dreptmăritori creştini lucrările au fost finalizate în data de 20 octombrie 2011, urmând ca donatorii, dar şi enoriaşii noii parohii să se bucure pe deplin de cele realizate, prin prezenţa IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a oficiat slujba de sfinţire a Paraclisului închinat « Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul », în data de 23 octombrie 2011, fiind înconjurat de un sobor de 21 de preoţi slujitori.

Considerăm că acesta este un bun început pentru îndeplinirea obiectivului propus, respectiv construirea bisericii parohiale, de aceea, se cuvine menţionat Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei pentru grija părintească şi îndemnul la înţelepciune cu care ne-a înconjurat în împlinirea acestui demers, precum şi P.S. Calinic  Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor pentru ajutorul şi sprijinul acordat pe toată durata drumului de la proiectul de înfiinţare şi până la materializarea acestuia.